Daginstitutionsudvikling

Som proceskonsulent har jeg stor erfaring i arbejdet med daginstitutionerne. Bl.a. når daginstitutioner lægges sammen eller udvider. Her viser det sig ofte, at der er et stort værdi og kultur sammenstød,  som gør, at der pædagogisk såvel som personligt bliver trukket i forskellige retninger. Det er en stor stressfaktor og nedbrydende for det psykiske arbejdsmiljø for såvel børnene, de ansatte som for forældrene. Der må tages fat hurtigt ved nældens rod allerede i etableringsfasen. Praksis viser desværre ofte, at der ikke sker den fornødne støtte hverken økonomisk, tidsmæssigt eller og fagligt til at lægge et godt solidt fundament.
Det er for mig at se meget vigtigt at holde kursen og prioritere at udvikling af relationskompetence, og institutionens nye kultur får 1. prioritet.

Min erfaring viser mig, at det vil være frugtbart at tænke i langsigtet investering i stedet for kortsigtet omkostning.

Samarbejde
Forudsætning for læreplanernes pædagogiske praksis.

    • Udvikling af relationer mellem ledelse og personale
    • Udvikling af relationer mellem institution, familier & børn
    • Konflikthåndtering
    • Supervision
    • Når den nødvendige samtale bliver svær